Почетна

Застава оружје, шездесетих година прошлог века,већ има свог првог гравера оружја, када се тим послом бавио мајстор Милош Окиљевић. После њега, гравуре на оружју у фабрици, радио је само Зденко Перхинек, пореклом Словенац. Углавном је користио фото хемијску методу, а врло мало ручну гравуру. Осамдесетих година 20. века,„Застави оружје” је по први пут, купцима понудила луксузне, гравиране верзије пиштоља.

У Фабрици су 1977. године изабрали петорицу ликовно најталентованијих пушкара (Зденка Перхинека, Радивоја Лазића, Драгомира Милојковића, Новицу Прокића и Ранка Бабића) и послали их у један од најстаријих европских центара – Сухл – на обуку у ручној гравури. Мајстори су релативно брзо савладали немачки стил, те примену арабеске и ловачке гравуре, а приступили су и развоју аутохтоне шаре, арабеске, у коју је укомпонован низ елемената из националног фолклора.

Ловачко и спортско оружје, карабини, пиштољи за личну употребу и друго оружје са „потписом“ гравера фабрике налази се у власништву познатих светских државника, амбасадора, уметника, политичара, глумаца, спортиста, чувених колекционара од Блиског истока и Русије, па до Лондона и Америке. Комбинацијом племенитих метала са челиком израђују се рељефне слике, најчешће мотиви из лова.

Мајстори граверског заната су обучили наредну генерацију даровитих „Заставиних” мајстора, по истој методи како су учили од Немаца. Они су потом по посебним наруџбинама израђивали уметнички обликоване гравуре на металу и резбарије на дрвеним деловима оружја. У металне делове оружја често се интарзијом наносе племенити метали злато и сребро што, осим уметничког утиска, оружју знатно увећава вредност. Једно комплетно оружје (метал и дрво) гравира и резбари један мајстор гравер.

Comments are closed