ЛК М70 Ексклузив

Бр 27001

ЛК М70 Ексклузив кал. 458 Win. кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из лова ...
...

Бр 27002

ЛК М70 Ексклузив кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из лова са резбареним мотивом ...
...

Бр 27003

ЛК М70 Ексклузив кал. 308 Win кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из лова ...
...

Бр 27004

ЛК М70 Ексклузив кал. 8 х 57 mm кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Бр 27005

ЛК М70 Ексклузив кал. 243 Rem кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из лова ...
...

Бр 27006

ЛК М70 Ексклузив кал. 30 – 06 кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из ...
...

Бр 27007

ЛК М70 Fullstock Ексклузив кал. 300 Win. Mag. кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Бр 27008

ЛК М70 Fullstock Lux кал. 7 x 64 mm кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са ...
...

Бр 27009

ЛК М70 Лукс кал. 9,3 x 62 mm кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Бр 27010

ЛК М70 Ексклузив кал. 300 Win. Mag кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из ...
...

Бр 27011

ЛК М70 Лукс кал. 7 mm Rem kundak je izrađen od odabranog orahovog drveta, reljefno (duboko) rezbaren sa motivom iz ...
...

Бр 27012

ЛК М70 Лукс кал. 9,3 x 62 mm кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Бр 27013

ЛК М70 Ексклузив кал. 7 mm Rem. Mag кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Comments are closed