ЛК М70 Ексклузив

Ексклузив 001

ЛК М70 Ексклузив кал. 458 Win. кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из лова ...
...

Ексклузив 002

ЛК М70 Ексклузив кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из лова са резбареним мотивом ...
...

Ексклузив 003

ЛК М70 Ексклузив кал. 308 Win кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из лова ...
...

Ексклузив 004

ЛК М70 Ексклузив кал. 8 х 57 mm кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Ексклузив 005

ЛК М70 Ексклузив кал. 243 Rem кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из лова ...
...

Ексклузив 006

ЛК М70 Ексклузив кал. 30 – 06 кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из ...
...

Ексклузив 007

ЛК М70 Fullstock Ексклузив кал. 300 Win. Mag. кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Ексклузив 008

ЛК М70 Fullstock Lux кал. 7 x 64 mm кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са ...
...

Ексклузив 009

ЛК М70 Лукс кал. 9,3 x 62 mm кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Ексклузив 010

ЛК М70 Ексклузив кал. 300 Win. Mag кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом из ...
...

Ексклузив 011

ЛК М70 Лукс кал. 7 mm Rem kundak je izrađen od odabranog orahovog drveta, reljefno (duboko) rezbaren sa motivom iz ...
...

Ексклузив 012

ЛК М70 Лукс кал. 9,3 x 62 mm кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Ексклузив 013

ЛК М70 Ексклузив кал. 7 mm Rem. Mag кундак је израђен од одабраног ораховог дрвета, рељефно (дубоко) резбарен са мотивом ...
...

Comments are closed